Ratinglist Japan

  Updated 01.2014

  Remark: Players with ratings older than 3 years are signed with '*'

  1 Zhang Xun          95-2   (2035) *
  2 Shoshi Kazuharu       97-34   (2021)
  3 Mase Kunio         103-3   (1979) *
  4 Okada Jo          109-7   (1937) *
  5 Sakai Kiyotaka       111-4   (1923) *
  6 Wang Changxia       117-1   (1881) *
   Yu Erkang         117-1   (1881) *
  8 Li Jun           119-1   (1867) *
  9 Sakamoto Susumu      123-6   (1839) *
 10 Taguchi Fukuo       124-3   (1832) *
 11 Okami Masui        125-3   (1825) *
 12 Gu Qiang          125-1   (1825) *
 13 Yao Hai Jing        130-4   (1790) *
 14 Kano Kunihiro       132-7   (1776) *
 15 Kobayashi Tokuho      134-1   (1762) *
 16 Qu Yuebing         139-1   (1727) *
 17 Tanaka Atsushi       144-12   (1692)
 18 Ma Junwei         148-1   (1664) *
 19 Shibazaki Junko      149-6   (1657) *
 20 Wu Mingyeeh        151-2   (1643) *
 21 Aota Yoshihiro       155-3   (1615) *
 22 Li Chenghai        157-2   (1601) *
 23 Matsuno Yoichiro      158-4   (1594)
 24 Akiyoshi Kayuyoshi     165-3   (1545)
 25 Mitsuhashi Tairou     167-1   (1531)
 26 Wei Yingying        168-1   (1524) *
 27 Shibazaki Iwatora     172-4   (1496) *
 28 Li Jiabiao         174-1   (1482) *
 29 Wang Kengkiat       175-2   (1475) *
 30 Nukui Michitaka      177-3   (1461) *
 31 He Jian          177-2   (1461) *
   Lin Xi Qing        177-2   (1461) *
 33 Chen Rongbin        180-1   (1440) *
   Townhill G.        180-1   (1440) *
   Xu Guang Ya        180-1   (1440) *
 36 Shintani Shinichi     186-5   (1398) *
 37 Harashima Yoshio      186-2   (1398) *
 38 Sone Toshihiko       187-8   (1391)
 39 Yamamoto Kenzo       191-2   (1363) *
 40 Luan Guang         191-1   (1363) *
 41 Cai Jie          194-1   (1342) *
   Sugimoto Kimiyasu     194-1   (1342) *
 43 Suzuki Shizuo       197-4   (1321) *
 44 Abe Hidetoshi       199-1   (1307) *
 45 Ogawa Hiroshi       203-1   (1279) *
 46 Omata Mitsuo        205-5   (1265) *
 47 Masui Tadashi       207-3   (1251) *
 48 Seki Takashi        210-1   (1230) *
   Tsukuta Hidetoshi     210-1   (1230) *
 50 Kamatani Teruhiro     211-3   (1223) *
 51 Yamanaka Joji       211-2   (1223) *
 52 Tanaka Kokichi       212-1   (1216) *
 53 Kato Koji         216-2   (1188) *
 54 Cao Hongbo         221-1   (1153) *
 55 Nonaka Shigeru       222-3   (1146) *
 56 Miyamoto Shinichi     224-2   (1132) *
 57 Kitagawa Yukihiko     225-4   (1125) *
 58 Hashimoto Makoto      225-1   (1125) *
   Izeki Goichi        225-1   (1125) *
 60 Yamada Mitsunori      226-1   (1118) *
 61 Watanabe Kiichiro     229-2   (1097) *
 62 Oikawa Haruki       229-1   (1097) *
 63 Wang Ning         230-1   (1090) *
 64 Kumanu Kazunobu      235-4   (1055) *
 65 Yabuharu Akira       235-3   (1055) *
 66 Yambe Manami        239-1   (1027) *
 67 Hattori Hiromichi     245-2   ( 985) *
 68 Mitsui Toshio       262-1   ( 866) *
 69 Ishizaka Osamu       265-3   ( 845) *

   Best 10 Average: 111.5
   Average of All : 179.7